Fem förskolor

VÅRA FEM FÖRSKOLOR

Jeppsagårdens Förskola, Staffanstorp, täcker kommunen

FRISTÅENDE VERKSAMHET

 

Vårt personalkooperativ är en fristående verksamhet. Vi följer läroplanen för förskolan (Lpfö18)* och Staffanstorps kommun utövar tillsyn. Vi arbetar med nära föräldrasamverkan. Varje förskola har valda föräldrarepresentanter som föreningen kallar till årliga möten.


* Om du vill läsa mer kan du ladda ner läroplanen här från Skolverkets hemsida.

Jeppsagårdens Förskola, Staffanstorp, samling

VÅR PASSION

 

Vi brinner för att skapa en sund och trivsam miljö där alla mår bra och känner sig hemma, både barn och pedagoger. Samarbete och respekt för varandra präglar vår undervisning och vi ser till så att varje barns behov tillgodoses. 

VI TÄCKER STAFFANSTORPS KOMMUN


Våra fem enheter ligger utspridda över Staffanstorp och Hjärup och vi täcker kommunen på ett bra sätt. Oavsett var du bor har du därför gång- eller cykelavstånd till oss.

Jeppsagårdens Förskola, Staffanstorp, plantering

VÅRA PEDAGOGER

 

Vår personal består av förskollärare, barnskötare och kockar och vi sätter stort värde på att pedagogerna är kreativa och självgående. Varje enhet planerar sin egen dagliga undervisning och har stor frihet i att utforma förskolan efter sina förutsättningar och behov.

Jeppsagårdens Förskola, Staffanstorp, handavgjutning